Boston Marathon 2022 Wreath Presentation at the Consulate General of Greece/Photo: Areti Bratsis
Athens Mayor Presents Wreaths From Greece to Boston Athletic Association for Boston Marathon Winners
April 17, 2022 23:01 ET | Consulate General of Greece in Boston
BOSTON, April 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- At the 40th Boston Marathon Wreath Ceremony, held at the Consulate General of Greece in Boston, Kostas Bakoyannis, Mayor of Athens, Greece, presented four...