Logo_CloundBrink.png
Cloudbrink grows its global footprint with new NEC Networks & System Integration Corporation deal for the Philippines
December 04, 2023 11:05 ET | Cloudbrink
As part of Cloudbrink's global expansion, they are pleased to announce signing up NEC Networks & System Integration Corporation for the Philippines.
Logo_CloundBrink.png
Cloudbrink-NEC Networks & System Integration Corporation deal delivers speed boost for Philippines hybrid workforce
November 28, 2023 19:00 ET | Cloudbrink
Cloudbrink, has extended its partnership with NEC Networks & System Integration Corporation to the Philippines.
Nytt antal aktier oc
Nytt antal aktier och röster i IBT
July 31, 2023 04:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Antalet aktier och röster i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 4...
New number of shares
New number of shares and votes in IBT
July 31, 2023 04:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
The number of shares and votes in Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) has changed due to the recently completed rights issue (for further information, see the company’s press release on 4 July...
IBT offentliggör utf
IBT offentliggör utfall i företrädesemissionen
July 04, 2023 02:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA,...
IBT announces outcom
IBT announces outcome of its rights issue
July 04, 2023 02:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND,...
Ytterligare Infant B
Ytterligare Infant Bacterial Therapeutics produkt beviljas “orphan drug” status av FDA
July 03, 2023 10:39 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
FDA har beviljat särläkemedelsstatus för IBT:s produkt IBP-1016 för gastroschisis.    Barn som drabbas av gastroschisis har ökade risker av tillväxthämning, sepsis och NEC vilket i sin tur...
Additional Infant Ba
Additional Infant Bacterial Therapeutics product receives FDA orphan drug designation 
July 03, 2023 10:39 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
The FDA has granted orphan drug designation for IBT’s product IBP-1016 for gastroschisis. Infants suffering from gastroschisis suffer from risks of growth retardation, sepsis and NEC which leads to...
Futilitetsanalysen f
Futilitetsanalysen för IBTs Connection Study positiv
June 21, 2023 11:20 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
“IBT har tidigare idag meddelat att Data Monitoring Committee (DMC) utfört den planerade säkerhetsgenomgången av studiedata av 1403 för tidigt födda barn. Vi nu även erhållit resultat från den...
The futility analysi
The futility analysis for IBT’s Connection Study positive
June 21, 2023 11:20 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
“IBT announced earlier today that the Data Monitoring Committee (DMC) has performed the planned safety analysis of the study data of 1,403 babies. We have now also received results from the...