webb.logo.350px.jpg
Serstech files nine patent applications
January 12, 2022 02:45 ET | Serstech
Serstech has filed nine patent applications to the European patent office over the last two weeks. The patent applications are filed to protect the newly launched Serstech Arx products and the next...
webb.logo.350px.jpg
SERSTECH AB: Serstech receives EU funding for CBRN project
August 14, 2020 06:00 ET | Serstech
A consortium of public and private organizations, of which Serstech is part, has been granted funding from the European Commission. The project aims to develop technologies, based on Raman and SERS...
logo.png
SERSTECH AB: Serstech receives patent approval for SERS solution
May 07, 2020 09:00 ET | SERSTECH AB
Serstech has today received a patent approval for its SERS solution, which is used in combination with any of Serstech’s Raman instruments – the Serstech 100 Indicator or the recently launched...
logo.png
Serstech AB: First Quarter Report 1 January – 31 March 2020
April 27, 2020 07:40 ET | SERSTECH AB
STRONG GROWTH, DESPITE CORONA EFFECT Serstech Group - First Quarter 2020 Net sales: KSEK 6 012 (3 251)Profit for the period: KSEK -3 206 (-3 660)Earnings per share SEK -0,04...
logo.png
SERSTECH AB: Serstechs Årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på hemsidan
April 06, 2020 12:00 ET | SERSTECH AB
2019 var för Serstech ett år av god tillväxt och bolaget står väl rustat för att möta marknaden med ett allt starkare erbjudande och en väletablerad säljkanal. Samtidigt har den nuvarande utmaningen...
logo.png
SERSTECH AB: Annual report in swedish now availiable on company website
April 06, 2020 12:00 ET | SERSTECH AB
2019 was for Serstech a year of good growth and the company is now well suited to meet the market with an even stronger value proposition and well established sales channel. The company is also...
logo.png
Valberedningens förslag till årsstämman 2020
April 06, 2020 09:00 ET | SERSTECH AB
Valberedningen (valberedning@serstech.com), som består av Peter Höjerback (ordförande), Emanuel Ericksson och Joakim Söderström, föreslår följande: Valberedningens förslag att föreläggas årsstämman...
logo.png
The nomination committee proposal to be presented to the AGM 2020
April 06, 2020 09:00 ET | SERSTECH AB
The nomination committee (valberedning@serstech.com), which consists of Peter Höjerback (chairman), Emanuel Ericksson and Joakim Söderström, proposes as follows: The nomination committee proposal to...
logo.png
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Serstech AB
March 27, 2020 03:45 ET | SERSTECH AB
Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 27 april 2020 klockan 15.00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13  i Lund. AnmälanAktieägare som önskar delta i stämman ska dels...
logo.png
SERSTECH AB - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
March 27, 2020 03:45 ET | SERSTECH AB
The shareholders of Serstech AB (publ) are called to the Annual General Meeting on Monday 27 April 2020 at 3 pm at the company's office, Åldermansgatan 13 in Lund. ...