METSO OTTAA KÄYTTÖÖN HELSINGIN PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJEEN

Helsinki, FINLANDMetso-konsernin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön Helsingin Pörssin hyväksymän sisäpiiriohjeen 1.3.2000 alkaen. Laissa määrättyjen sisäpiiriläisten - yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien - lisäksi Metson pysyvään sisäpiiriin määritellään kuuluvaksi konsernin johtoryhmän jäsenet: Arto Aaltonen, Markku A Karlsson, Harri Luoto, Jyrki Mustaniemi, Juhani Pakkala, Sakari Tamminen ja Olli Vaartimo.