FRANKLIN RESOURCES, INC.:IN OSUUS KEMIRA OYJ:STÄ YLI 5 %Omistukset jakautuvat seuraavasti:

Osakemäärä Osuus
os.pääomasta
ja äänistä
Templeton Global
Advisers Ltd 5 179 600 4,02 %
Templeton Investment
Counsel,Inc. 1 088 632 0,85 %
Templeton Investment
Mgmt Ltd (UK) 156 570 0,12 %

Yhteensä 6 424 802 4,99 %


Sopimuksen nojalla hallinnoidut varat:

Osakemäärä Osuus äänistä
Templeton Global
Advisers Ltd. 2 289 200 1,78 %
Templeton Investment
Counsel, Inc. 1 426 120 1,10 %
Franklin Templeton
Investments Corp. 73 300 0,06 %

Yhteensä 3 788 620 2,94 %