Tildeling av aksjeopsjoner


Med bakgrunn i nøkkelmedarbeiderens ansettelseskontrakt, styremedlemmets arbeid i og for selskapet, selskapets strategiske interesser og virkemidler slik disse er nedfelt i generalforsamlingsbeslutning i selskapet den 22. juni 2000 har styret og selskapets konsernsjef i DNO ASA tildelt ialt 1.380.000 aksjeopsjoner til nøkkelpersoner og styremedlemmer, herav følgende primærinsidere:

Jan M. Drange (styreformann) 225.000 aksjeopsjoner, samt Anders Farestveit og Farouk Al-Kasim (begge styremedlemmer) 112.500 aksjeopsjoner hver.

Opsjonene løper frem til den første av to evt. begivenheter, enten 22. juni 2002 eller selskapets ordinære generalforsamling 2002.

Løsningssummen pr. aksje skal frem til 1. mai 2001 settes til gjennomsnittskursen på omsetningen av aksjer i DNO ASA ved Oslo Børs i dagene etter generalforsamlingen den 22. juni 2000,
kr. 20,40. Løsningssummen pr. aksje i tiden etter 1. mai 2001 skal settes lik gjennomsnittlig omsetningskurs ved Oslo Børs på selskapets aksjer i april 2001.

Ny beholdning av antall aksjer og opsjoner for primærinsidere er:

Navn:

Aksjer:

Opsjoner:

Anders Farestveit

0

237.500

Farouk Al-Kasim

0

237.500

Jan M Drange

17.500

350.000


Oslo, 01.12.2000
DNO ASA