SpareBank 1 Midt Norge inn i IDA AS


SpareBank 1 Midt Norge har gjennom en rettet emisjon ervervet 34 % av aksjene i biladministrasjonsselskapet IDA AS.

IDA AS har hovedkontor i Trondheim og har som forretningsidé å rasjonalisere bilholdet for store bedrifter, organisasjoner og offentlige etater. IDA AS har per i dag bl.a. Trondheim Kommune og Tronheim Energiverk AS som kunder. Totalt administrerer IDA AS i dag ca. 1 000 biler for sine kunder. IDA AS har gjennom sin Web-baserte teknologi et gjennomarbeidet og avansert produkt som markedet
etterspør.

IDA AS får gjennom sin tilhørighet til SpareBank 1 et godt innpass i markedet, mens banken på sin side får en integrasjon med kundene på en ny måte som et supplement til den tradisjonelle bankvirksomheten.