Oppdatering av prospekt


Prospektet er oppdatert med følgende endringer fra forrige prospekt datert 13. november 2000:

- Telenor ble 29.november 2000 tildelt èn av totalt fire lisenser for å bygge neste generasjons mobilnett, UMTS i Norge.

- Telenor har inngått en intensjonsavtale om salg av konsernets hovedkontor i Oslo (Universitetsgaten 2) for ca. 550 millioner kroner.

- Telenor har besluttet å sette ned prisen for terminering i selskapets mobilnett i Norge til kroner 0,85. Endringen vil tre i kraft fra 1. januar 2001.

- British Telecom har nylig informert at de er forberedt på å forlenge løpetiden for Telenors opsjon til å selge aksjene i Esat Digifone med to måneder. Dette gjelder også Telenors rett til å konvertere til aksjer i Esat Telecom.