Delårsrapport for 2. kvartal 2003

Gentofte, DENMARK


Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens kvartalsregnskab
for perioden 1. april - 30. juni 2003.

 
Spørgsmål kan rettes til adm. direktør Asger Domino på telefon 45 87 50 30.

Koncernen i korte træk:
 
  • Koncernens omsætning og resultat efter skat for 2. kvartal 2003 er på niveau med forventningerne til perioden.
  • Omsætningen for 2. kvartal 2003 udgjorde 346 mio. kr., hvilket er godt 4% højere end tilsvarende periode 2002 (334 mio. kr.).
  • Koncernens primære resultat for 2. kvartal 2003 blev -2 mio. kr. i forhold til et overskud på 13 mio. kr. for samme periode 2002. Det primære resultat for perioden er lidt lavere end forventet, hvorimod koncernens finansielle poster som følge af positive valutakursreguleringer er lidt bedre end forventet.
  • Der forventes nu et primært resultat på ca. 70 mio. kr. og et nettoresultat efter skat på ca. 25 mio. kr. for hele 2003. Dette er en nedjustering i forhold til den oprindelige udmelding som følge af en forsinket effekt af koncernens igangværende forbedringsaktiviteter. De oprindelige forventninger var et primært resultat på ca. 80-90 mio. kr. og et nettoresultat efter skat på 30-35 mio. kr. Forventningen til omsætningen er uændret 1.500 mio. kr.
 
Med venlig hilsen
BRØDRENE HARTMANN A/S
 
Mogens Petersen                    Asger Domino
Bestyrelsesformand                Adm. direktør
 
 
 
Rapporten med tabeller kan downloades her:

Attachments

Delårsrapport for 2. kvartal 2003