Forlik med WR Com Enterprises Ltd

Fornebu, NORWAY


Bakgrunnen for rettstvistene var et påstått kontraktsbrudd da Telenor B-Invest AS solgte Cosmote-aksjer til WR Com Enterprises Ltd og Telenor Greece AS kjøpte de aksjene WR Com Enterprises hadde i Telenor B-Invest AS. Telenor B-Invest var et holdingselskap som eide 30 prosent av aksjene i Cosmote. Telenor Mobile Communications AS og WR Com Enterprises eide henholdsvis 73,33 og 26,67 av aksjene i Telenor B-Invest.
 
Høsten 2000 solgte Telenor B-Invest åtte prosent av aksjene i Cosmote til WR Com Enterprises samtidig som Telenor Greece kjøpte alle aksjene WR Com Enterprises eide i Telenor B-Invest. Kravet for det påståtte kontraktsbruddet oppsto som følge av disse transaksjoner. Ifølge dommen avsagt av byretten i Athen i januar 2003 hadde WR Com Enterprises et krav på NOK om lag 530 millioner inkl. renter mot Telenor Mobile Communications AS..
 
Forliket som er inngått innebærer at all rettsforfølgelse er avsluttet og at arresten i Telenors Cosmote-aksjer oppheves.
 
Som et resultat av forliket vil Telenor foreta en reversering av tidligere kostnadsavsetninger med ca.   NOK 300 millioner , i hovedsak på regnskapslinjene for skatt og rentekostnader.
 
Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Dag Vangsnes, Telenor Mobile, tlf.: 917 89 427