Delårsrapport for 3. kvartal 2003

Gentofte, DENMARK


Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens kvartalsregnskab for
perioden 1. juli - 30. september 2003.
 
Spørgsmål kan rettes til adm. direktør Asger Domino på telefon 45 87 50 30.
 
Koncernen i korte træk:
 
  • Koncernens primære resultat for 3. kvartal 2003 blev 8 mio. kr. i forhold til 1 mio. kr. for samme periode 2002. Resultatet er i perioden påvirket negativt fra indkøringen I  Nordamerika med 14 mio. kr. i forhold til samme periode 2002. Resten af koncernen har  således et resultat, der ligger 21 mio. kr. over 3. kvartal 2002, hvilket er på niveau med forventningerne.
  • Omsætningen for 3. kvartal 2003 blev 378 mio. kr., hvilket er 13% højere end tilsvarende periode 2002 (334 mio. kr.).
  • Hartmann udsendte den 29. oktober 2003 en fondsbørsmeddelelse, hvor koncernen reducerede forventningerne til årets resultat efter skat med ca. 25 mio. kr. som følge af midlertidige indkøringsvanskeligheder i forbindelse med omlægning af produktion til den nye fabrik i Canada.
  • Forventningerne af 29. oktober 2003 er uændrede, og der forventes således et primært resultat på ca. 40 mio. kr., et nettoresultat efter skat på ca. 0 kr. og en omsætning på omkring 1.500 mio. kr. for hele 2003.
 
 
Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S
 
 
Mogens Petersen                 Asger Domino
Bestyrelsesformand              Adm. direktør
 
 
 
Rapporten med tabeller kan downloades her:

Attachments

Delårsrapport for 3. kvartal 2003