BIG 4 A/S indfrier den 1. juni 2007 nominelt 3.370.000 kr. PLUS Index Super 2009


Som følge af anmodninger om førtidig indfrielse indfrier BIG 4 A/S på
indfrielsesdagen den 1. juni 2007 nominelt 3.370.000 kr. PLUS 5 Index Super
2009, fondskode DK0003449825 i henhold til obligationsvilkårene. 

Den opnåede realisationsværdi er 5.777.774 kr. hvilket giver en indløsningskurs
på 171,4472 kr. (afrundet til fire decimaler). 

Den nominelle, cirkulerende mængde af PLUS 5 Index Super 2009 er herefter
55.966.100 kr. 

Ovennævnte beløb og indløsningskurs er angivet under forudsætning af
obligationsejernes repræsentants godkendelse. 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets
administrator BI Holding A/S, direktør Finn Moefelt på telefon 77 30 90 00. 


Med venlig hilsen
BI Holding A/S, administrator for BIG 4 A/S


Finn Moefelt
Direktør