BIG 3 A/S indfrier den 1. juni 2007 nominelt 11.249.100 kr. PLUS Index Basis 2008


Som følge af anmodninger om førtidig indfrielse indfrier BIG 3 A/S på
indfrielsesdagen den 1. juni 2007 nominelt 11.249.100 kr. PLUS 5 Index Basis
2008, fondskode DK0003445328 i henhold til obligationsvilkårene. 

Den opnåede realisationsværdi er 16.612.825 kr. hvilket giver en
indløsningskurs på 147,6813 kr. (afrundet til fire decimaler). 

Den nominelle, cirkulerende mængde af PLUS 5 Index Basis 2008 er herefter
138.300.900 kr. 

Ovennævnte beløb og indløsningskurs er angivet under forudsætning af
obligationsejernes repræsentants godkendelse. 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets
administrator BI Holding A/S, direktør Finn Moefelt på telefon 77 30 90 00. 


Med venlig hilsen
BI Holding A/S, administrator for BIG 3 A/S


Finn Moefelt
Direktør