er pr. 14 oktober 2008 opgjort til 7137,44 kr.


Indre værdi er pr. 14 oktober 2008 opgjort til 7137,44 kr.

Med venlig hilsen

FormueEvolution I A/S
Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

tlf.  74 36 46 56

www.Formueevolution.dk