Nya datum för extra auktioner i statsskuldväxlar


Riksgälden fortsätter som planerat att emittera statsskuldväxlar i extra auktioner. Planen för de kommande auktionerna ser ut som följer.
 
Datum
  Preliminär volym (kan justeras om
  marknadsförutsättningarna ändras)
Fredag 17 oktober
  5 miljarder kronor
Tisdag 21 oktober
  5 miljarder kronor
Fredag 24 oktober
  5 miljarder kronor
Måndag 27 oktober
  5 miljarder kronor
Tisdag 4 november
  5 miljarder kronor

Därefter kommer vi att ha åtminstone en extra auktion per vecka. Villkoren annonseras dagen före respektive auktion klockan 16.20 på www.riksgalden.se och Reuters PMRC.
 
Onsdagen den 29 oktober har vi en ordinarie växelauktionen på 10 miljarder kronor.
 
Riksgälden har till dags dato netto emitterat 91 miljarder kronor i statsskuldväxlar utöver vårt ordinarie låneprogram. Som vi tidigare meddelat är vår bedömning att den sammantagna emitterade volymen i de extra auktionerna netto kommer att uppgå till maximalt 150 miljarder kronor.
 
Även fortsättningsvis räknar vi med att placera likviden från de extra auktionerna med säkerställda bostadsobligationer som säkerhet.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35