360 Holding AB: Björn Lundberg avgår som VDBjörn Lundberg kommer under februari 2009 att avgå som VD för 360
Holding AB. Den nya styrelsen kommer inom kort att sätta igång en
rekryteringsprocess i syfte att hitta hans efterträdare.

- Det har varit en intressant och spännande tid i 360 Holding. När
bolaget nu stöps om och får en annan inriktning väljer jag att gå
vidare till ett nytt arbete, säger Björn Lundberg.


Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Björn Lundberg, vd 360 Holding AB, 070-534 80 90
www.360holding.se


360 Holding AB:s aktie handlas på First North (OMX). Certified
Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Tel 031-745 50 00.


360 Holding AB har som affärsidé att äga samt förvärva och
konsolidera bolag verksamma inom spelbranschen. Koncernbolag baserade
på Malta driver speltjänsterna www.heypoker.com,
www.pokerpanthers.net , www.prostaker.com  samt www.finansbet.com .

Attachments

Pressmeddelande PDF.pdf