KommuneKredit udsteder aktieindekseret obligationslån -KK Nordisk Finans 2011- DK0030116660


KommuneKredit udsteder aktieindekseret obligationslån
KK Nordisk Finans 2011
(DK0030116660)

Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af KommuneKredit meddele, at
tegningsperioden for ovennævnte obligation, KK Nordisk Finans 2011, er
afsluttet, og at der den 31.oktober 2008 udstedes nominelt DKK 50.500.000 i
serien. 

Bonuskuponen for obligationen er den 28. oktober 2008 blevet fastsat til 11 pct.

Der henvises i øvrigt til informationsmaterialet, der blev offentliggjort den
17. oktober 2008. 

Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets,
telefon 33 33 25 55.

Attachments

press release 2008 1028.pdf