Copenhagen Capital A/S – Tilbagekøb af egne aktier i kurs 6,04.

Hellerup, DENMARK


Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb af maksimalt 2.000.000 stk. stamaktier til kurs kr. 6,04 svarende til maksimalt 2,02% af selskabets aktiekapital og 4,08% af selskabets stamaktiekapital og et maksimalt beløb på kr. 12.080.000. 

Copenhagen Capital A/S ejer pr. dags dato ingen egne aktier. 

Selskabet har (jf. selskabsmeddelelse d. 30. august 2022) i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022 haft en indtjening på kr. mio. 90,1 efter skat, hvor indre værdi pr. aktie er opgjort til kr. 8,79. 

Grundlag for tilbagekøbet: 
Jf. selskabets vedtægter 2.8 har bestyrelsen frem til d. 1. april 2027 bemyndigelse til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 50% af selskabets samlede stamaktiekapital og op til hele selskabets præferenceaktiekapital. Såfremt stamaktier erhverves, skal vederlaget svare til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S plus/minus 10%. 

Med iværksættelsen af aktietilbagekøbet vil bestyrelsen benytte bemyndigelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier. De tilbagekøbte aktier kan anvendes til afdækning af selskabets warrantprogram, kapitalnedsættelse eller sælges til 3. part i fremtidige strategiske transaktioner. Beslutning herom vil bestyrelsen efterfølgende træffe efter vurdering af hvad der skaber højst mulig værdi for aktionærerne på det givne tidspunkt. 

Beskrivelse af tilbagekøbet: 
Tilbagekøbskursen er fastsat til 6,04, hvilket svarer til det gennemsnitlige kursniveau som selskabets stamaktier har handlet til siden offentliggørelsen af selskabets delårsrapport d. 30. august 2022. Aktietilbagekøbet løber i perioden d. 26. september 2022 kl. 9:00 til d. 10. oktober 2022 kl. 17:00 (dansk tid). 

Fra mandag d. 26. september 2022 kl. 09.00 til og med mandag d. 10. oktober 2022 klokken 17:00 (dansk tid) vil der være lagt en synlig budordre inde i markedet på 2.000.000 aktier til kurs 6,04, så det vil være muligt for alle selskabets aktionærer at kunne deltage i tilbagekøbsprogrammet ved at sælge deres aktier direkte på markedet samt løbende at følge udviklingen.

Der er ingen begrænsninger på hvad den enkelte aktionær kan sælge af antal aktier, og ordren vil ligge synligt i den periode som aktietilbagekøbet løber eller indtil selskabet har fået købt det maksimale antal aktier som rammen muliggør.

Hans August Lund, der er medlem af bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S, har meddelt at han overvejer at sælge en del af sine aktier og har derfor ikke deltaget i bestyrelsens behandling af aktietilbagekøbet. Hans August Lund står tilbage i forhold til øvrige aktionærer og vil kun sælge såfremt der er resterende budordrer på tilbuddets udløbsdag.

Selskabet vil meddele om det samlede resultat af aktietilbagekøbet enten når selskabet har erhvervet 2.000.000 aktier, hvis der indtræffer væsentlige hændelser eller ved periodens udløb d. 10. oktober 2022.

Med venlig hilsen
Copenhagen Capital A/S
Direktør Rasmus Greis
Telefon: +45 70271060
Email: rg@copenhagencapital.dk                     

Vedhæftet filAttachments

20220923 Tilbagekøb af aktier