Udstedelse af RSU program


I overensstemmelse med bemyndigelsen fra generalforsamlingen den 18. april 2024 har bestyrelsen i dag indført et incitamentsprogram for selskabets bestyrelse. Incitamentetprogrammet er designet og struktureret omkring konceptet med at fastholde medlemmer af bestyrelsen samtidig med at der skabes incitament til en positiv aktiekursudvikling og virksomhedens resultater til gavn for selskabets aktionærer.

Incitamentsprogrammet inkluderer Restricted Share Units ("RSU'er"), som giver ret til at deltagerne tildeles et antal aktier svarende til antallet af optjente RSU'er mod betaling af udnyttelseskursen.

Programmet er underlagt en række betingelser som deltagerne skal overholde og som betyder at selskabet maksimalt vil skulle udstede 2.025 aktier til kurs 1.056 DKK forudsat at alle betingelser overholdes samt at den enkelte vælger at udnytte sine RSUér. Den beregnede værdi af programmet til den samlede bestyrelse ved brug af Black & Scholes er opgjort til DKK 350.146. Vestingkursen er beregnet med udgangspunkt i den vægtede lukkekurs for perioden 14/5-2024 – 17/5-2024.

RSU'erne vil have en optjeningsperiode fra tildelingsdatoen og indtil godkendelse af den årlige beretning på den ordinære generalforsamling i det følgende kalenderår og er derfor ensrettet med den etårige valgperiode.

Herlev, den 18. maj 2024

Med venlig hilsen

Orphazyme A/S
Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse 11_2024_RSU