Selskabsmeddelelse nr. 13, 2009 - Debitormassens sammensætning i Nordea Kredit (CK 92)
February 23, 2009 02:41 ET | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Månedlige oplysninger om debitormassens sammensætning i Nordea Kredit offentliggjort med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Nordea Kredit offentliggør hermed de...
STOCK EXCHANGE CALEN
STOCK EXCHANGE CALENDAR WEEK 9/2009
February 23, 2009 02:38 ET | Nasdaq Tallinn
DISCLOSURE DATES AND GENERAL MEETINGS * * * * * * * * * * * * * Financial reports Week 9 (23.02 - 27.02.2009) - Olympic Entertainment Group AS ...
Phonera AB Bokslutskommuniké 2008: Rörelseresultatet ökade till 28,3 mkr och omsättningen ökade med 21% till 358,8 mkr
February 23, 2009 02:30 ET | Phonera AB
Phonera AB Bokslutskommuniké 2008: Rörelseresultatet ökade till 28,3 mkr och omsättningen ökade med 21% till 358,8 mkr FÖRTYDLIGANDE INFORMATION: Under 2008 har Phonera konsoliderat och...
Flaggningsmeddelande
Flaggningsmeddelande i Nilörngruppen AB
February 23, 2009 02:29 ET | AB Traction
Traction har den 20 februari 2009 förvärvat ytterligare 168.650 B-aktier i Nilörngruppen vilket innebär att Tractions ägande därefter uppgår till 100.000 A och 990.856 B motsvarande 41,3% av aktierna...
Flaggningsmeddelande
Flaggningsmeddelande i Nilörngruppen AB
February 23, 2009 02:29 ET | Traction, AB
Traction har den 20 februari 2009 förvärvat ytterligare 168.650 B-aktier i Nilörngruppen vilket innebär att Tractions ägande därefter uppgår till 100.000 A och 990.856 B motsvarande 41,3% av...
Annual Report 2008 from Skjern Bank A/S
February 23, 2009 02:25 ET | Skjern Bank A/S
Annual Report 2008 from Skjern Bank A/S ...
Annual information 2
Annual information 2008
February 23, 2009 02:24 ET | Orkla ASA
Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Stock Exchange with an annual statement of information made available to the public, cf the the new Securities Trading Act...
HMS Networks AB: Sta
HMS Networks AB: Staffan Dahlström ny VD för HMS Networks
February 23, 2009 02:15 ET | HMS Networks AB
HMS Networks AB:s styrelse har utsett Staffan Dahlström till ny VD efter Nicolas Hassbjer som har valt att lämna som VD och kommer att föreslås till vice ordförande i HMS styrelse. Staffan...
HMS Networks AB: Sta
HMS Networks AB: Staffan Dahlstrom appointed CEO of HMS Networks
February 23, 2009 02:15 ET | HMS Networks AB
HMS Networks AB's Board of Directors has appointed Staffan Dahlstrom as the new CEO, succeeding Nicolas Hassbjer who has chosen to step down as CEO and who will become vice Chairman of HMS....
Kallelse till extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ)
February 23, 2009 02:10 ET | Husqvarna AB
Kallelse till extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ) Aktieägarna i Husqvarna AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 mars 2009 kl. 9.30 i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15 i...