OPPKJØP WELLS ALUMINUM CORP


Norsk Hydro har gjennomført oppkjøpet av Wells Aluminum Corporation, et ledende selskap innen amerikansk pressverkindustri. Kjøpesum er 58 millioner dollar, ca. 464 millioner kroner, for alle aksjer i Wells. I tillegg overtar Hydro selskapets gjeld som er på 105 millioner dollar, ca. 840 millioner kroner.

Wells Aluminum hadde i 1998 en omsetning på 251 millioner dollar (2.000 millioner kroner) og et netto resultat på 9 millioner dollar, (72 millioner kroner). Samme år hadde Hydro Aluminum Extrusion en omsetning på ca. 12 milliarder kroner og et driftsresltat på 536 millioner kroner.

Wells hovedkontor er i Baltimore, Maryland. Avtalen om endelig overtakelse av aksjene ble avsluttet i USA, onsdag kveld, norsk tid, 23. februar.

Oppkjøpet av Wells er den største investeringen Hydro til nå har gjennomført i USA. Med Wells som en del av konsernet vil Hydro årlig selge ca. 110.000 tonn aluminiumprofiler i USA. Dette gjør Hydro til den fjerde største leverandøren i dette markedet. På verdensbasis vil Hydros produksjon øke til ca. 500.000 tonn aluminiumprofiler per år. I tillegg vil oppkjøpet av Wells gi Hydro en ny støperikapasitet sentralt plassert i USA.

Wells Aluminium driver et nettverk bestående av syv pressverk i USA med tilsammen 12 presser. Pressverkene er lokalisert i seks delstater i Midt-Vesten og sørøst i USA. Selskapet har en omfattende virksomhet rettet mot bygg- og anlegg, transportsektoren, varige forbruksgoder og elektroteknisk industri.