Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro og Macquarie formaliserer partnerskap innen fornybar energi
June 24, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro har fullført transaksjonen for salg av 49,9 prosent av fornybar energiselskapet Hydro Rein til Macquarie Asset Management. Gjennomføringen av transaksjonen som ble annonsert i oktober 2023,...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro and Macquarie formally begin renewable energy partnership
June 24, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro has completed the transaction for the sale of 49.9 percent of renewable energy company Hydro Rein to Macquarie Asset Management. The financial closing of the transaction that was announced in...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Save the date - Capital Markets Day to be held in London on November 27, 2024
June 14, 2024 06:00 ET | Norsk Hydro
Save the date for Hydro’s Capital Markets Day 2024. The event will take place in London at the Royal Garden Hotel, 2-24 Kensington High Street on November 27, 2024 from 09:00 to 17:00 GMT, with...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Meldepliktig handel primærinnsider
May 31, 2024 13:16 ET | Norsk Hydro
Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Espen Gundersen har den 30. mai 2024, kjøpt 6.800 aksjer i Hydro til 69,34 kroner per aksje. Ny beholdning er 10.000 aksjer. Investorkontakt: Martine Rambøl...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Mandatory notification of trade by primary insider
May 31, 2024 13:16 ET | Norsk Hydro
Member of the Board of Directors in Norsk Hydro ASA, Espen Gundersen has on May 30, 2024, bought 6,800 shares in Hydro at NOK 69.34 per share. New holding is 10,000 shares. Investor contact:...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Ny Hydro-sjef vil sette fart på vekst, verdiskaping og bærekraft for å fornye aluminiumsindustrien
May 13, 2024 01:01 ET | Norsk Hydro
Eivind Kallevik tiltrådte som ny konsernsjef i Hydro 13. mai med planer om ytterligere å øke farten i Hydros strategi om å være en pioner i det grønne skiftet, drevet av fornybar energi fram mot 2030....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: New Hydro CEO accelerating growth, value creation and sustainability to change the game for aluminium
May 13, 2024 01:01 ET | Norsk Hydro
Eivind Kallevik assumed his position as Hydro’s new President and CEO on May 13, launching his agenda for accelerating Hydro’s strategy of pioneering the green aluminium transition, powered by...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Endringer i Hydros konsernledelse
May 13, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydros nye konsernsjef Eivind Kallevik gjør endringer i selskapets konsernledelse når han tiltrer sin nye stilling 13. mai 2024. Hanne Karine Simensen, leder for Commercial i Hydro Aluminium Metal,...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Changes in Hydro’s Executive Leadership Team
May 13, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro’s new President and CEO, Eivind Kallevik, introduced changes to the company’s Executive Leadership Team when he assumed his new position on May 13, 2024. Hanne Karine Simensen, former Head of...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Ex-dividend NOK 2.50 today
May 08, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
The shares in Norsk Hydro ASA will be traded ex-dividend of NOK 2.50 as from today, May 8, 2024. Investor contact: Martine Rambøl Hagen +47 91708918 Martine.Rambol.Hagen@hydro.com ...