Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program
April 18, 2024 04:45 ET | Norsk Hydro
Medlemmer av Hydros konsernledelse og primærinnsidere har mottatt aksjer i Hydros langtidsinsentivprogram og program for kjøp av aksjer for ansatte. Langtidsinsentivprogrammet ...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Primary insiders purchase shares under Long-Term Incentive program and shares to employees
April 18, 2024 04:45 ET | Norsk Hydro
Members of Hydro’s Corporate Management Board and primary insiders have received shares in Hydro via the Long-Term Incentive plan and the employee share purchase program. Long-Term...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Påminnelse - Presentasjon av Hydros resultat for første kvartal 2024
April 17, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Hydros resultat for første kvartal 2024 blir offentliggjort 24. april 2024 kl. 07.00 CEST (01.00 EDT, 06.00 BST, 05.00 UTC/GMT). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir tilgjengelig...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Reminder - Invitation to Hydro's first quarter results 2024
April 17, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Hydro's first quarter results 2024 will be released at 07:00 CEST (01:00 EDT, 06:00 BST, 05:00 UTC/GMT) on Wednesday, April 24, 2024. The quarterly report and presentation will be available...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Innkalling til ordinær generalforsamling 2024
April 12, 2024 02:30 ET | Norsk Hydro
Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 7. mai 2024 kl. 10:00.   Generalforsamlingen vil gjennomføres som et hybridmøte, hvor aksjonærer kan...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Notice of Annual General Meeting 2024
April 12, 2024 02:30 ET | Norsk Hydro
Notice is given that the Annual General Meeting of Norsk Hydro ASA will be held on Tuesday, May 7, 2024, at 10:00 (CEST). The Annual General Meeting will be held as a hybrid meeting, and...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Presentasjon av Hydros resultat for første kvartal 2024
March 27, 2024 03:00 ET | Norsk Hydro
Hydros resultat for første kvartal 2024 blir offentliggjort 24. april 2024 kl. 07.00 CEST (01.00 EDT, 06.00 BST, 05.00 UTC/GMT). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir tilgjengelig...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Invitation to Hydro's first quarter results 2024
March 27, 2024 03:00 ET | Norsk Hydro
Hydro's first quarter results 2024 will be released at 07:00 CEST (01:00 EDT, 06:00 BST, 05:00 UTC/GMT) on Wednesday, April 24, 2024. The quarterly report and presentation will be available...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Industrien og norske myndigheter enige om CO2-kompensasjonsordningen
March 15, 2024 07:00 ET | Norsk Hydro
Norske myndigheter, bransjeorganisasjoner og fagforeninger har kommet til enighet om fremtiden for den norske CO2-kompensasjonsordningen, gjeldende fra 2024 til 2030. – CO2-kompensasjonsordningen...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Industry and Norwegian government agree on the CO2 compensation scheme
March 15, 2024 07:00 ET | Norsk Hydro
The Norwegian government, industry associations and trade unions have reached an agreement on the future of the Norwegian CO2 compensation scheme, valid from 2024 until 2030. “The CO2 compensation...