Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
December 06, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buyback program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 22, 2023End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
December 06, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro completes sale to Glencore
December 01, 2023 10:30 ET | Norsk Hydro
Hydro has completed the USD 1.11 billion transaction for the sale of 30 percent interest in the Brazilian alumina refinery Hydro Alunorte and Hydro’s 5 percent interest in the bauxite producer...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro fullfører salget til Glencore
December 01, 2023 10:30 ET | Norsk Hydro
Hydro har fullført transaksjonen på 1,11 milliarder USD for salg av 30 prosent eierandel i det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i bauksittprodusenten...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
November 29, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buyback program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 22, 2023End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
November 29, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro Capital Markets Day 2023: Pioneering the green aluminium transition, powered by renewable energy
November 29, 2023 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro is shifting gear to capture opportunities created by increased demand for low-carbon aluminium. Towards 2030, Hydro will step up growth in aluminium recycling and extrusions, and in its...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydros kapitalmarkedsdag 2023: En pioner i det grønne aluminiumskiftet med kraft fra fornybar energi
November 29, 2023 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro øker satsingen på å utnytte mulighetene som oppstår gjennom økt etterspørsel etter lavkarbonaluminium. Fram mot 2030 vil Hydro øke veksten i resirkulering av aluminium og ekstruderte produkter,...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
November 22, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buyback program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 22, 2023End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
November 22, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023Tilbakekjøpsprogrammets...