Aluwheel overtar Hydro Aluminium Fundo.

Oslo, NORWAYNorsk Hydro og Aluminium Wheel Company WLL (Aluwheel), Bahrain, har inngått en avtale om Aluwheels overtakelse av Hydros felgprodusent Hydro Aluminium Fundo i Høyanger. Avtalen er forventet å bli fullført i løpet av de neste to månedene.

Siden hjulproduksjonen ikke hører til Hydros kjerneområder, har Hydro det siste året sett etter muligheter for Fundo utenfor Hydro for å kunne ivareta bedriftens potensialer. Organisasjonen i Fundo har bidratt positivt til denne prosessen gjennom sin fokus på daglig drift og har med det økt kvaliteten, produktiviteten og resultatet for bedriften.

Aluwheel eies av Midal Cables gjennom Al Zayani Investments og Saudi Cables. Al Zayani-familien har fra før eierinteresser i norsk industri gjennom selskapet Investment Corp.

Aluwheel satser sterkt på hjulproduksjon og ønsker å investere og ekspandere i Høyanger. Fundo har kompetanse og teknologi som vil supplere Aluwheel. Aluwheel støper i dag hjul til bilindustrien ved sin bedrift i Bahrain, som er lokalisert nær aluminiumverket Alba.