HYDRO SEAFOOD OVERTAS AV NUTRECO

Oslo, NORWAY



Norsk Hydro ASA er nå i avsluttende forhandlinger med det nederlandske selskapet Nutreco Holding N.V. med sikte på at Nutreco skal overta Hydros lakseoppdrett og distribusjonssystem for laks som er organisert i datterselskapet Hydro Seafood AS. Det er ventet at en endelig avtale kan være klar innen midten av april. En avtale om salg av Hydro Seafood vil måtte forelegges myndighetene for godkjennelse. Hydros salg av Hydro Seafood er i samsvar med selskapets tidligere annonserte beslutning om å avhende aktiviteter som ligger utenfor Hydros kjernevirksomhet innenfor energi, lettmetaller og plantenæring.

Hydro Seafood er verdens største produsent og foredler av atlantisk oppdrettslaks, med en andel på 11 prosent av verdensmarkedet. Selskapet er fullt integrert fra lakseproduksjon, slakting, salg, markedsføring til distribusjon. Hydro Seafood har produksjonsanlegg i Norge, Skottland, Irland og på Shetland, og forsyner laks til over 800 storkunder i mer enn 50 land. Selskapet har 1500 ansatte, og hadde i 1999 en omsetning på vel 2,2 milliarder kroner.

Nutreco, som er børsnotert i Amsterdam, har akvakultur som sin kjernevirksomhet. Nutreco er blant de ledende leverandørene av for til fiskeoppdrett, og har oppdrett, foredling og markedsføring av oppdrettsfisk i en rekke land. Med overtagelsen av Hydro Seafood vil Nutreco styrke selskapets posisjon som det ledende akvakultur-selskap i verden.

Nutreco har vært en ledende aktør i den norske laksenæringen gjennom 20 år, og har gjennom datterselskapet Skretting hatt en aktiv medvirkning i veksten i næringen. Skretting har tre fabrikker for produksjon av fiskefor i Norge. Gjennom overtagelse av Hydro Seafood vil Nutreco styrke selskapets satsing i den norske oppdrettsnæringen.

Administrerende direktør i Nutreco, Wout Dekker, sier : " Å overta Hydro Seafood vil gi oss muligheter for å ta del i utviklingen av en enda sterkere norsk oppdrettsnæring, som en videreføring av den erfaring vi har bygget opp gjennom flere år i Norge.Vi vil også utvikle en sterk markeds- og salgorganisasjon med basis i Norge for foredlede lakseprodukter for et verdensomspennede marked."

Administrerende direktør Asbjørn Reinkind i Hydro Seafood vil få ansvaret for å lede arbeidet med å integrere Hydro Seafood med Nutrecos eksisterende lakseoppdrett, salg og markedsføring. Han vil også inngå i ledergruppen i Nutreco.Den nye forretningsenheten får et salgsvolum på 150 000 tonn laks og vil bli ledet fra Bergen.

Administrerende direktør Asbjørn Reinkind i Hydro Seafood sier i en kommentar : " I Hydro Seafood er vi svært tilfreds med å få Nutreco som en ny eier av selskapet. Nutreco har gjennom en årrekke vist sin langsiktige satsing på norsk oppdrettsvirksomhet. Vi ser muligheter for ytterligere styrking av HydroSeafoods globale distribusjon og markedsføring i en samordning med tilsvarende aktiviteter i Nutreco ."

Nutreco Aquaculture er markedsleder i de fire viktigste markedene for fiskefôr, Norge, Chile, Canada og Storbritannia/Irland. Selskapet er også ledende som forleverandør til ørretoppdrett i Europa. Selskapet har selv en betydelig lakseoppdrett samt distribusjon og markedsføring, med en global markedsandel på 9 prosent.

Nutreco Aquaculture har sitt internasjonale senter for forskning og utvikling i Stavanger. Denne forsknings- og utviklingsvirksomheten er den mest omfattende i internasjonal oppdrettsnæring, og vil bli ytterligere styrket med kompetansen i Hydro Seafood. Forskningsvirksomheten i Norge understøtter hele den globale virksomheten til Nutreco såvel som selskapets kunder.

Nutreco-gruppen hadde i 1999 en omsetning på vel 5,5 milliarder kroner (690 millioner Euro). Etter en integrering av Hydro Seafood vil Nutreco Aquaculture ha en årlig omsetning på nær 8 milliarder kroner (970 millioner Euro) hvorav den norske virksomheten vil stå for 37 prosent. Et samordnet selskap vil få 4900 ansatte, hvorav 1200 i Norge, og ha virksomhet og salgsorganisasjoner i 19 land.

" Norsk Hydro er svært tilfreds med at vi har funnet fram til en fremtidig eier av Hydro Seafood som møter vår forutsetning om en industriell styrke som vil gjøre det mulig for Hydro Seafood å vokse videre og investere i en sterk fremtidig utvikling av selskapet," sier konserndirektør Leiv L. Nergaard.