Hydro selger sin andel i Autoplastics AB

Oslo, NORWAYSapa AB og Hydro Automotive Structures er blitt enige om at Sapa kjøper Hydros 40% andel i Autoplastics AB. Sapa eier i dag allerede de øvrige 60% i Autoplastics AB.

For Hydro representerer avtalen en mulighet til å fokusere innsatsen mot kjerneområdet aluminium strukturer i bil, i tråd med Hydros strategi som ble presentert i oktober i fjor. Produksjon av aluminium strukturer i bil (støtfangerskinner, space frame osv.) er et område i sterk vekst, som vil kreve ytterligere investeringer i årene fremover.

Autoplastics driver utvikling, produksjon og salg av plastdetaljer til bilindustrien. Et av hovedproduktene er komplette støtfangerssystemer i plast. Omsetningen i 1999 var ca. 2,8 mrd. SEK. Autoplastics ble etablert 1. juli ved at Hydro Automotive Structures og Sapa (tidligere Gränges) la sine respektive aktiviteter inn i et felles selskap. Selskapet driver aktivitet i Norge, Sverige, Finland, Belgia, Polen, Italia og Spania.

Salgssummen er ca. 475 millioner kroner og vil gi Hydro en gevinst på nærmere 60 millioner kroner.