Norsk Hydro: Generalforsamlingen vedtar utbytte på 0,75 kroner per aksje


 
Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjente i dag alle de foreslåtte postene på agendaen, inkludert forslaget om utbytte på kroner 0,75 per aksje. Utbyttet blir utbetalt 19. mai 2014 til de som er registrert som aksjonærer per 12. mai i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 8. mai.
 
Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt.
 
Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
Email Pal.Kildemo@hydro.com
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Generalforsamlingsprotokoll