Norsk Hydro: Styremedlem kjøper aksjer


 
Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Irene Rummelhoff, har 4. desember 2014 kjøpt 5.000 aksjer i Hydro til kroner 41,33 per aksje. Ny beholdning er 5.000 aksjer.
 
Investorkontakt
Kontakt                   Pål Kildemo
Mobil                       +47 97096711
Email                      Pal.Kildemo@hydro.com
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12