Norsk Hydro: Korrigering i fjerde kvartal 2014 presentasjonsmateriale


Side 12 og 13 i Hydros Q4-14 presentasjon har blitt oppdatert for å korrigere for grafiske feil.

Q4 presentasjonsmateriale på www.hydro.com har også blitt oppdatert for å gjenspeile endringene.

Investorkontakt

Kontakt    Pål Kildemo

Mobil       +47 97096711

E-mail      Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt    Halvor Molland

Mobil       +47 92979797

E-mail      Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Attachments

Q4 presentasjon