Norsk Hydro årsrapportering 2014: Bedre, større, grønnere


- Etter mange krevende år er det bedre balanse i aluminiummarkedet - og våre ambisiøse forbedringsprogrammer gir betydelige resultater som gjør Hydro til en solid aktør som er godt posisjonert for en bedre, større og grønnere fremtid, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

- Lavere produksjonskostnader for et tonn aluminium er ikke bare et resultat av kortsiktige kostnadskutt, men en varig effekt av systematiske og målrettede forbedringsprogrammer. Etter hvert som utsiktene forbedres blir det også viktigere å vise styrken i vår forbedringskultur: Å prestere når man må er en ting, men en kultur for kontinuerlig forbedring må uttrykkes i vilje og evne til utvikling også når det ikke er drevet av eksterne kriser, sier Brandtzæg.

- Forbedringsarbeidet vil bli supplert med selektiv vekst og å vri produksjonen mot markedsområder med bedre marginer, samt teknologiske forbedringer som skal etablere Hydro som en ledende industriaktør - og å modne frem noen av verdens mest konkurransedyktige prosjekter når tiden er inne. Etterspørselen etter aluminium vokser raskere enn noe annet metall. Lav vekt, høy styrke og utmerket resirkulerbarhet gjør vårt aluminium til et foretrukkent materiale for å fremme bærekraftig vekst, fortsetter Brandtzæg.

- For oss i Hydro er ikke aluminium bare en handelsvare. Aluminium er der hvor naturressurser møter vår intellektuelle kapasitet. Til aluminiums naturlige egenskaper tilføyer vi våre kunnskapsmessige og teknologiske fortrinn og utvikler løsninger for noen av vår tids store utfordringer - som å spare energi og redusere utslippene av drivhusgasser, avslutter Brandztæg

Rapporten som tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov, er "Årsregnskap og årsberetning - 2014". Denne rapporten er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

I tillegg er det gjort tilgjengelig en mer omfattende rapport, "Annual Report - 2014", som inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomheter, drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten er tilgjengelig på engelsk.

På www.hydro.com/rapportering2014 er hele innholdet i de to rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid bare på engelsk. Alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format fra nettsiden og skrives ut etter eget valg.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i "Annual Report - 2014" med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/rapportering2014.

Aksjonærer og andre interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene kostnadsfritt på www.hydro.com/rapportering2014.

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
E-mail Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Attachments

Aarsrapport 2014 Aarsberetning og aarsregnskap 2014