Valberedningens förslag till årsstämman 2020


Valberedningen (valberedning@serstech.com), som består av Peter Höjerback (ordförande), Emanuel Ericksson och Joakim Söderström, föreslår följande:

Valberedningens förslag att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman; Thomas Pileby
b) förslag till styrelseledamöter; Omval av Thomas Pileby, Arve Nilsson, Christer Fåhraeus, Sverker Göranson
c) förslag till styrelseordförande; Thomas Pileby
d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna; Oförändrat, totalt 560.000 SEK som fördelas med 200.000 SEK till ordföranden samt 120.000 SEK vardera till ledamöterna.
e) förslag till revisor; Cecilia Andrén Dorselius ,PWC
f) förslag till arvode till revisor; Enligt offert från PWC per 2020-03-12 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
+46 739 606067
ss@serstech.com

Thomas Pileby,
Styrelseordförande, Serstech AB
+46 702 072643
tp@serstech.com

Hemsida: www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 klockan 15:00 CET.

Certified advisor till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

Om Serstech AB (publ)

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från exempelvis Serstechs handhållna Ramanspektrometer, Serstech 100 Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver, läkemedel och narkotika. Den typiska slutanvändaren är tull och polismyndigheter, säkerhetsföretag, first responders och läkemedelsbolag. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.