SERSTECH AB: Serstechs Årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på hemsidan


2019 var för Serstech ett år av god tillväxt och bolaget står väl rustat för att möta marknaden med ett allt starkare erbjudande och en väletablerad säljkanal. Samtidigt har den nuvarande utmaningen med Covid19 med en minskad kundaktivitet tvingat fram kostnadsbesparingar och en mindre organisation. Det framgår av Serstech AB:s årsredovisning för 2019 som publiceras idag på företagets hemsida www.serstech.com/financial-reports.

En engelsk version av årsredovisningen är planerad till senare i år.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april, 2020 kl. 18:00.


Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tel: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Om Serstech
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument baserade på ramanteknik, skapas snabbt enkla system som hanterar allt från sprängämnen och narkotika till farligt gods, industri- och läkemedelskemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige.

Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.

Bilaga