Heijmans en Staedion verstevigen samenwerking Den Haag Zuidwest


Heijmans is door de Haagse woningcorporatie Staedion gekozen als partner om samen met de gemeente Den Haag de buurten Dreven, Gaarden en Zichten te transformeren en vernieuwen. Als opvolging van de eind 2018 gesloten intentieovereenkomst, is er een voortzettingsovereenkomst getekend voor de plannen in Den Haag Zuidwest met Heijmans als de beoogde ontwikkelaar voor een deel van het programma.

Betaalbaar wonen in een gezonde leefomgeving
De eerste belangrijke stappen zijn gezet om iedereen betaalbaar te laten wonen in een gezonde leefomgeving. Dit doen we dankzij een integrale aanpak, waarbij de ruimtelijk-fysieke opgave verbonden wordt met de sociaal-economische opgave. Hiermee verbeteren we het perspectief van bewoners op participatie, werk, sociale verbondenheid en veiligheid. De integrale aanpak leidt tot een mooie gedifferentieerde wijk met een mix van sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen.

Ambitie: van 2000 naar circa 5500 woningen
De ambities voor Dreven, Gaarden, Zichten in Den Haag zijn hoog. Een forse verdichting van het woningaanbod – van 2000 naar circa 5500 woningen in de toekomst – moet gelijk opgaan met het versterken van de leefbaarheid, wijkeconomie, sociale cohesie, gezondheid van de bewoners en het vormgeven van de mobiliteits- en energietransitie. Het ministerie van BZK en de gemeente Den Haag maakten al eerder afspraken over een meerjarig partnerschap om de stedelijke vernieuwing en verdichting in Den Haag Zuidwest vorm te geven en uit te voeren.

Start bouw in 2023
Heijmans en woningcorporatie Staedion werken de integrale plannen met de gemeente Den Haag samen verder uit. Het streven is om in 2023 met de bouw van de eerste deelplannen te starten. De ambitie is vervolgens om 500 woningen per jaar nieuw te bouwen. Heijmans neemt een belangrijk deel van deze ontwikkeling op zich. Met de totale vernieuwing is een investering van circa € 1,5 miljard gemoeid.

Meer sociale huurwoningen
Uitgangspunt is dat het aantal aanwezige sociale huurwoningen in Dreven, Gaarden en Zichten minimaal gelijk blijft om iedere bewoner de kans te geven in de buurt te blijven wonen. Van het nog toe te voegen programma valt zo’n 30% eveneens in de categorie sociale huur, wat neerkomt op circa 2800 sociale woningen in de wijk. Daarnaast wordt ook 20% aan middeldure (huur)woningen toegevoegd. Het overige deel wordt ontwikkeld in verschillende categorieën in de vrije sector.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. De missie is: een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Dat kan Staedion niet alleen. Het werken aan een fijne woonomgeving gebeurt samen met de bewoners en de (maatschappelijke) partners. Voor meer informatie: www.staedion.nl

Over Heijmans
Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Jeroen van den Berk
Woordvoerder
+31 73 543 52 17
jberk@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

BijlageAttachments

Volledig persbericht