Heijmans draagt Arnout Traas voor als commissaris
De Raad van Commissarissen van Heijmans heeft het voornemen om Arnout Traas (1959) voor te dragen als nieuwe commissaris. De voordracht volgt op het besluit de raad tijdelijk uit te breiden tot zes leden, vooruitlopend op de vacature die in april 2022 ontstaat conform het rooster van aftreden. Door tijdige benoeming wordt een goede overdracht en inwerkperiode gewaarborgd.

Arnout Traas is van 2001 tot 2011 werkzaam geweest bij FrieslandCampina, laatstelijk als directeur M&A, en daarna tot april 2020 als CFO bij ForFarmers. Daarnaast heeft hij verschillende toezichthoudende functies bekleed. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat Arnout Traas een waardevolle bijdrage zal leveren aan zowel de Raad van Commissarissen als aan Heijmans.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 14 april 2021 zal Arnout Traas worden voorgedragen als commissaris van Heijmans N.V. voor de duur van vier jaar. De voordracht wordt door de Ondernemingsraad ondersteund. Vooruitlopend op zijn officiële benoeming start Arnout Traas per medio februari met zijn inwerkprogramma.


Over Heijmans
Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een  beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl.

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Jeroen van den Berk
Woordvoerder
+31 73 543 52 17
jberk@heijmans.nl 

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

 

BijlageAttachments

Volledig persbericht