Heijmans: sterke financiële resultaten in 2020


Kernpunten:

  • Omzet en onderliggende EBITDA stijgen met 9%;
  • Netto resultaat 2020 stijgt naar € 40 miljoen;
  • Orderportefeuille blijft met € 1,9 miljard op niveau;
  • Balans opnieuw verbeterd: hogere solvabiliteit (28,8%), robuuste kaspositie;
  • Dividendvoorstel € 0,73 per aandeel (payout ratio 40%);
  • Outlook 2021: licht lagere omzet, ten minste gelijkblijvende winst.

  
Ton Hillen, Voorzitter Raad van Bestuur/CEO Heijmans:
“Het jaar 2020 is overschaduwd door de pandemie, maar onze mensen toonden veel veerkracht. Dankzij de aangepaste veiligheids- en gezondheidsvoorschriften konden de werkzaamheden op projecten continueren. Dat stelde ons in staat om ondanks Covid-19 en aanhoudende stikstofproblematiek onze resultaten te verbeteren. Heijmans maakte in 2020 geen gebruik van steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling of mogelijkheid tot uitstel van belastingbetalingen. Ik ben met recht trots op een uitstekende prestatie van onze medewerkers in een bewogen en uitdagend jaar.

Alle sectoren hebben bijgedragen aan onze omzetgroei. Ik ben in het bijzonder content over de prestaties binnen Infra, waar we zien dat de ingezette koers van de laatste jaren heeft geleid tot een sterke resultaatverbetering bij een evenwichtigere opbouw van de orderportefeuille. Ook voor 2021 staat Heijmans op basis van het huidige order book goed gesteld. We zien de uitdagingen in de markt en economie, maar onze bewezen veerkracht en wendbaarheid stemmen ons optimistisch.

Mijn collega Hans Janssen, CFO en lid van de Raad van Bestuur, heeft aangekondigd Heijmans per eind april te verlaten. Zowel de RvC als ik betreuren zijn vertrek, maar respecteren zijn keuze. Wij bedanken Hans voor de prettige samenwerking en zijn bijdrage aan de ontwikkeling en versterking van Heijmans in de afgelopen 3,5 jaar. Het proces om te komen tot de benoeming van een nieuwe financieel bestuurder is op dit moment gaande.

Onze strategische agenda wordt bepaald door onderwerpen als duurzaamheid en circulariteit, energie, natuur-inclusief bouwen, klimaat-adaptieve oplossingen en Smart Cities. Ook wordt onder meer het materieelpark verduurzaamd en zijn daarbij onze doelstellingen voor 2023 leidend. Ook standaardisatie en digitalisering leiden tot meer efficiëntie, meer ruimte om te leren en nog meer veiligheid. We worden steeds eerder betrokken in planvorming om te adviseren over gebiedsontwikkeling met oog voor natuur, mens en gezondheid. Op die wijze kunnen we nog meer impact maken met onze missie, als makers van een gezonde leefomgeving.”

Klik op de bijgevoegde PDF voor het volledige persbericht met de jaarcijfers 2020 van Heijmans.

BijlageAttachments

Volledig persbericht jaarcijfers Heijmans 2020