Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2022


  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2022 oli 7,6 prosenttia ja kalenterivuonna 2022 -9,0 prosenttia.
  • Substanssiarvo nousi katsauskauden aikana 0,2 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7,4 miljardia euroa.


Solidiumin toimitusjohtaja Reima Rytsölä kommentoi: 

”Osakeomistusten tuotto (7,6 prosenttia) oli haastaviin olosuhteisiin nähden hyvä. Katsauskauden alussa nähtiin osakekursseissa voimakkaita liikkeitä, markkinan inflaatio- ja korko-odotuksien muuttuessa. Vuoden loppua kohden päästiin selvään nousutrendiin raportoitujen inflaatiolukujen oltua hieman markkinan odotuksia pienempiä. Myös yritysten raportoimat tulokset olivat yleisesti ottaen parempia kuin mitä heikentynyt taloudellinen ilmapiiri ja kuluttajien luottamus antoi ymmärtää.

Katsauskauden aikana lisäsimme omistustamme Nokian Renkaissa. Yhtiön Venäjän liiketoiminnan myynti ja investointi uuteen rengastehtaaseen Romaniaan selkeyttävät yhtiön suuntaa, ja näemme että yhtiöllä on hyvät eväät rakentaa liiketoimintaansa uudelta pohjalta.

Syyskuussa kerroimme järjestäneemme valtion siltarahoituksen Fortumille. Valittu menettelytapa ja toteuttamistapa olivat poikkeuksellisia, kuten myös toimintaympäristö jossa sähkön hinta ja Fortumin vakuusvaatimukset nousivat hyvin nopeasti ennätystasolle. Ehtojen mukaisesti saimme Fortumin ensimmäisen lainaerän nostamisen jälkeen merkintäoikeuksia Fortumin uusiin osakkeisiin. Jaoimme nämä merkintäoikeudet omistajallemme pääoman palautuksena.

Solidium tuloutti myös katsauskauden lopussa 307 miljoonaa euroa voitonjakoa Suomen valtiolle.”


SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten arvo oli 8 345 miljoonaa euroa 31.12.2022 (7 807 miljoonaa euroa 30.6.2022 ja 9 274 miljoonaa euroa 31.12.2021). Kaikkien omistusten tuotto oli 9,3 prosenttia katsauskaudella ja -7,0 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset

Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 934 miljoonaa euroa 31.12.2022 (7 401 miljoonaa euroa 30.6.2022 ja 8 968 miljoonaa euroa 31.12.2021). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 7,6 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta -9,0 prosenttia.

Rahamarkkinasijoitukset

Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 26 miljoonaa euroa 31.12.2022 (405 miljoonaa euroa 30.6.2022 ja 306 miljoonaa euroa 31.12.2021). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,3 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta -0,3 prosenttia.

Yrityslainat

Solidiumilla oli lainasaamisia Fortum Oyj:ltä 350 miljoonan euron edestä 31.12.2022.


Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Konecranesin, Metso Outotecin, Nokian Renkaiden, Outokummun, Tietoevryn ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Anoran, Kemiran, ja Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2023.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Kevään 2022 yhtiökokouksien jälkeen näin on kahdeksassa Solidiumin omistamassa yhtiössä, kun uusina jäseninä valittiin sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen Anoran hallitukseen, sijoitusjohtaja Pauli Anttila Konecranesin hallitukseen ja sijoitusjohtaja Petter Söderström Outokummun hallitukseen. Solidiumin silloinen toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin uudelleen Metso Outotecin ja Storan Enson hallituksiin. Näiden lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell jatkoi Valmetin hallituksessa, Jannica Fagerholm Sammon hallituksessa ja Timo Ahopelto Tietoevry:n hallituksessa.


Osaketransaktiot

Katsauskauden aikana Solidium osti Nokian Renkaiden osakkeita noin 10 miljoonalla eurolla. Osakeostojen jälkeen Solidiumin omistusosuus Nokian Renkaissa nousi 9,4 prosentista 10,1 prosenttiin.


SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2022. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 307 miljoonaa euroa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudeksi puheenjohtajaksi Jouko Karvinen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Jukka Ohtola ja Laura Raitio sekä uudeksi jäseneksi Suvi Haimi. Harri Sailas ja Marjo Miettinen olivat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä Solidiumin hallitukseen.


Voitonjako ja pääoman palautukset

Katsauskauden aikana Solidium jakoi Suomen valtiolle 307 miljoonaa euroa osinkoa. Tämän lisäksi Solidium jakoi pääoman palautuksena Suomen valtiolle merkintäoikeudet 8 970 000 Fortum Oyj:n uuteen osakkeeseen, arvoltaan yhteensä noin 133 miljoonaa euroa. Pääoman palautus on jaettu vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 23.11.2022.

Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/puolivuosikatsaukset/


Liite: Solidiumin omistukset 31.12.2022

Solidium Oy


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Reima Rytsölä, soittopyynnöt Inka Virtanen, puh. 010 830 8901


Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Tietoevry Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,7 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.

LiiteAttachments

Solidiumin omistukset 31.12.2022