SOLIDIUM AVYTTRADE A
SOLIDIUM AVYTTRADE ALLA SINA AKTIER I MANDATUM ABP
February 15, 2024 02:34 ET | Solidium Oy
Solidium har idag 15.2.2024 sålt alla sina aktier i Mandatum Abp till bolagets största ägare, fonder förvaltade av Altor. Som en följd av den partiella delningen av Sampo Abp i oktober 2023 blev...
SOLIDIUM ON MYYNYT K
SOLIDIUM ON MYYNYT KAIKKI MANDATUM OYJ:N OSAKKEENSA
February 15, 2024 02:34 ET | Solidium Oy
Solidium on tänään 15.2.2024 myynyt kaikki omistamansa Mandatum Oyj:n osakkeet yhtiön suurimmalle omistajalle, Altorin hallinnoimalle rahastolle. Syksyn 2023 Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen myötä...
SOLIDIUM DIVESTED AL
SOLIDIUM DIVESTED ALL ITS SHARES IN MANDATUM PLC
February 15, 2024 02:34 ET | Solidium Oy
Solidium has today on 15 February 2024 sold its entire holding in Mandatum plc to the largest owner of Mandatum i.e. funds managed by Altor. Thru the partial demerger of Sampo plc in October 2023...
SOLIDIUM GENOMFÖRDE
SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I KEMIRA OYJ
February 13, 2024 01:48 ET | Solidium Oy
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER...
SOLIDIUM TOTEUTTI ON
SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
February 13, 2024 01:48 ET | Solidium Oy
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN...
SUCCESSFUL PLACEMENT
SUCCESSFUL PLACEMENT BY SOLIDIUM OF KEMIRA OYJ SHARES
February 13, 2024 01:48 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE PROHIBITED BY...
SOLIDIUM INLEDER FÖR
SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KEMIRA OYJ
February 12, 2024 11:32 ET | Solidium Oy
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER...
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
February 12, 2024 11:32 ET | Solidium Oy
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA...
SOLIDIUM LAUNCHES AC
SOLIDIUM LAUNCHES ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING OF KEMIRA OYJ SHARES
February 12, 2024 11:32 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE PROHIBITED BY...
Solidiums halvårsöve
Solidiums halvårsöversikt 1.7.-31.12.2023: Avkastningen på aktieinnehaven sjönk 4,9 procent, Solidium delade cirka 342 miljoner euro som dividend till den finska staten
January 23, 2024 03:49 ET | Solidium Oy
Antalet aktieinnehav ökade till tretton, då Mandatum separerades från Sampo-koncernen. Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -4,9 procent under halvårsperioden 1.7.–31.12.2023. Värdet på...