Solidium Oy’s half-year report for July-December 2022
January 25, 2023 04:09 ET | Solidium Oy
Solidium’s return on equity holdings was 7.6 per cent for the six-month period and -9.0 per cent for the full calendar year 2022.Solidium’s net asset value increased by EUR 0.2 billion and was EUR 7.4...
Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2022
January 25, 2023 04:09 ET | Solidium Oy
Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2022 oli 7,6 prosenttia ja kalenterivuonna 2022 -9,0 prosenttia.Substanssiarvo nousi katsauskauden aikana 0,2 miljardilla eurolla ja oli...
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2022
January 25, 2023 04:09 ET | Solidium Oy
Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,6 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2022 och -9,0 procent under kalenderåret 2022.Solidiums substansvärde ökade under halvårsperioden med 0,2...
Resolution of the sole shareholder of Solidium Oy on capital repayment
November 24, 2022 02:15 ET | Solidium Oy
The State of Finland, being the sole shareholder of Solidium Oy, has on 23 November 2022 resolved that Solidium will transfer its right to subscribe 8,970,000 new shares in Fortum Corporation worth...
Solidium Oy:n osakkeenomistajan päätös pääoman palautuksesta
November 24, 2022 02:15 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 23.11.2022 jakaa pääoman palautuksena Suomen valtiolle merkintäoikeudet 8 970 000 Fortum Oyj:n uuteen osakkeeseen, yhteensä noin 133 miljoonaa...
Beslut av Solidium Oy:s aktieägare om kapitalåterbäring
November 24, 2022 02:15 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 23 november 2022 att göra en kapitalåterbetalning till den finska staten bestående av teckningsrätten till 8 970 000 Fortum Abp:s nya aktier...
Resolutions of the Annual General Meeting of Solidium Oy: Jouko Karvinen as Chair
October 28, 2022 06:01 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual General Meeting was held in Helsinki on 28 October 2022. The Annual General Meeting adopted the company’s financial statements for the financial year 1 July 2021–30 June 2022 and...
Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Jouko Karvinen Solidiumin puheenjohtajaksi
October 28, 2022 06:01 ET | Solidium Oy
Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2022. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle....
Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma: Jouko Karvinen som ordförande
October 28, 2022 06:01 ET | Solidium Oy
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2022. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören...
Solidium Oy’s financial statements and half-year report 1 January – 30 June 2022
September 09, 2022 03:49 ET | Solidium Oy
Financial year 1 July 2021–30 June 2022 •             The return on equity holdings was -8.8 per cent in the financial year and the net asset value decreased from EUR 8,761 million to EUR 7,246...