Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Oslo, NORWAY


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022

Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregate daily volume (no. of shares)


Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
31.01.2023127 00079,4910 095 522
01.02.2023123 00081,3710 008 608
02.02.2023125 00080,4510 055 963
03.02.2023126 00079,7510 048 072
06.02.2023124 00080,319 958 291
Tidligere transaksjoner 12 869 000  
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet13 494 00069,70940 532 493

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 29 946 403 egne aksjer, tilsvarende 1.45% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.


Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+47 41406376
Line.haugetraa@hydro.com

VedleggAttachments

NHY Share buyback 06 02 2023