Norsk Hydro: Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte

Oslo, NORWAY


Styret i Norsk Hydro ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 5,65 per aksje, på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2022.

Utbyttebeløp: NOK 5,65 per aksje
 
Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 10. mai 2023

Eks-dato: 11. mai 2023

Record date (eierregisterdato): 12. mai 2023

Betalingsdato: 23. mai 2023

Vedtaksdato: 10. mai 2023


Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12