Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Oslo, NORWAY


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022

Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregate daily volume (no. of shares)

Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
07.02.2023121 00082,319 959 800
08.02.2023122 00082,7210 091 669
09.02.2023125 00081,1610 144 825
10.02.2023125 00079,779 971 025
13.02.2023128 00079,0810 122 214
Tidligere transaksjoner 13 494 000  
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet14 115 00070,20990 822 027

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 30 567 403 egne aksjer, tilsvarende 1.48% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.


Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+47 41406376
Line.haugetraa@hydro.com

VedleggAttachments

NHY Share buyback 13 02 2023