Norsk Hydro: Protokoll fra årlig generalforsamling 2023


Årlig generalforsamling i Norsk Hydro ASA ble avholdt 10. mai 2023. Generalforsamlingen ble avholdt som et hybridmøte.

Alle forslag på agendaen ble godkjent, jf. innkallingen til generalforsamlingen som ble publisert 17. april 2023, inkludert forslaget om utbetaling av utbytte på 5,65 kroner per aksje. Det ble videre fattet vedtak om kapitalnedsettelse gjennom sletting av selskapets egne aksjer og innløsing og sletting av aksjer eid av staten.

Utbyttet utbetales 23. mai 2023, til ordinære aksjonærer per 10. mai 2023 og som er registrert som aksjonærer i Verdipapirsentralen (VPS) per 12. mai 2023. Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 11. mai.

Generalforsamlingens protokoll er vedlagt og er også tilgjengelig på hydro.com/generalforsamling.


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Norsk Hydro ASA - Protokoll fra ordinaer generalforsamling med vedlegg