Norsk Hydro: Eksklusive utbytte kr 5,65 i dag


Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres eksklusive utbytte på 5,65 kroner fra og med i dag, 11. mai 2023.


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12