Statkraft sikret 500 MW i Irlands første havvindauksjon


(Oslo 11. mai 2023) Statkraft og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er svært tilfreds med å vinne fram med sitt bud i i Irlands første auksjon for havvind.

Avtalen med irske myndigheter sikrer prisen for kraften fra en 500 MW havvindpark de første 20 årene. Partnerne deltok i auksjonen med havvindprosjektet North Irish Sea Array (NISA) utenfor østkysten av Irland. NISA var ett av seks havvindprosjekter som deltok i konkurransen etter å ha fått tildelt område i desember i fjor.

Prosjektet er planlagt utenfor kysten av fylkene Dublin, Louth og Meath og vil kunne forsyne rundt en halv million irske hjem med fornybar kraft.

Dagens kunngjøring er en viktig milepæl for Statkraft og CIP og en god start på samarbeidet med et mål om å bygge ut inntil 2,2 GW i Irland. Samtidig viser auksjonen at Irland er på god vei mot en fornybar framtid. Irskesjøen er ideelt for storskala havvindproduksjon og derfor viktig for å sikre landets energiforsyning og bidra til å redusere klimaendringene.

– Å lykkes i Irlands første havvindauksjon er en stor begivenhet. Samtidig er det et bevis på at vi har kompetansen som er nødvendig. Gjennom dette prosjektet kan vi bygge ytterligere erfaring og ruste oss til å ta del i utbyggingen av Sørlige Nordsjø II, Utsira Nord og nye utlysninger som kommer i Norge, sier David Flood, direktør for havvind i Statkraft.

For mer informasjon om prosjektet: https://northirishseaarray.ie/

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5300 ansatte i 21 land.

Om Copenhagen Infrastructure Partners
Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) ble grunnlagt i 2012 og er i dag verdens største dedikerte fondsforvalter innen investeringer i fornybar energi og en global leder innen havvind. Fondene som forvaltes av CIP fokuserer på investeringer i offshore og onshore vindkraft, solcelleanlegg, biomasse og energi-fra-avfall, overføring og distribusjon, reservekapasitet, lagring, avansert bioenergi og Power-to-X.
CIP forvalter ti fond og en kapital på rundt € 19 milliarder for investeringer i energi og tilhørende infrastruktur på vegne av mer enn 140 internasjonale institusjonelle investorer. CIP har ca 400 ansatte og 11 kontorer rundt om i verden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.cip.com

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Fuglseth, kommunikasjonsrådgiver/pressekontakt Statkraft AS
+47 91370572
geir.fuglseth@statkraft.com