logo.gif
Statkraft AS successfully places EUR 1 billion dual-tranche green bond
March 19, 2024 14:48 ET | Statkraft AS
(Oslo, 19 March 2024) Today, Statkraft has issued a dual-tranche EUR 1 billion senior unsecured bond offering under its EMTN (Euro Medium Term Note) programme. The bonds mature in March 2032 and 2039...
Bilde av påtroppende konsernsjef i Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal på Nesjødammen i Trøndelag
Birgitte Ringstad Vartdal blir ny konsernsjef i Statkraft
March 18, 2024 03:00 ET | Statkraft AS
Styret i Statkraft har utnevnt Birgitte Ringstad Vartdal til ny konsernsjef i selskapet. Hun kommer fra stillingen som Norden-sjef i Statkraft, og etterfølger Christian Rynning-Tønnesen som ønsker å...
Photo of new CEO in Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal at Nesjø dam in Norway
Birgitte Ringstad Vartdal appointed President and CEO of Statkraft
March 18, 2024 03:00 ET | Statkraft AS
The board of Statkraft has appointed Birgitte Ringstad Vartdal as the new CEO of the company. She comes from the role as Executive Vice President Nordics at Statkraft, succeeding Christian...
Nest beste årsresult
Nest beste årsresultat noensinne
March 01, 2024 02:00 ET | Statkraft AS
Statkraft leverte sitt nest beste resultat noensinne i 2023 selv om kraftprisene var betydelige lavere enn året før. Verdiskapingen fra markedsaktivitetene og energidisponeringen var fortsatt solid. ...
Second strongest res
Second strongest results ever
March 01, 2024 02:00 ET | Statkraft AS
Statkraft delivered its second highest result ever in 2023, even as power prices were significantly lower than the previous year. The value contribution from market activities and energy management...
Statkraft og Alcoa i
Statkraft og Alcoa inngår tre-årig kraftkontrakt for aluminiumsverket i Mosjøen
February 29, 2024 02:00 ET | Statkraft AS
Alcoa Norge og Statkraft har undertegnet en tre-årig kraftavtale for leveranse til Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen. Kontrakten løper fra 1. mars 2024 og omfatter et årlig volum på 263 GWh.  ...
Statkraft AS: Offent
Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2023 og årsrapporten for 2023
February 27, 2024 04:00 ET | Statkraft AS
Statkraft offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2023 og årsrapporten for 2023 fredag 1. mars 2024 klokken 08.00. Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider...
Statkraft AS: Releas
Statkraft AS: Release of fourth quarter results 2023 and annual report for 2023
February 27, 2024 04:00 ET | Statkraft AS
Statkraft discloses fourth quarter results 2023 and the annual report for 2023 on Friday 1 March 2024 at 08:00 a.m. CET. Material will be available on Statkraft’s website...
Åpning vindpark i Brasil
Statkraft åpner selskapets største vindpark utenfor Europa i Brasil
February 07, 2024 01:56 ET | Statkraft AS
(Florianópolis, Brasil/Oslo, Norge) Statkraft åpnet 6. februar sin største vindpark utenfor Europa, den 519 MW store vindparken Ventos de Santa Eugênia i Bahia, Brasil. I løpet av året vil også 163 MW...
CEO OPening VSE wind complex
Statkraft inaugurates the company’s largest wind farm outside Europe in Brazil
February 07, 2024 01:56 ET | Statkraft AS
(Florianópolis, Brazil/Oslo, Norway) Statkraft inaugurates the company’s largest wind farm outside Europe, the 519 MW Ventos de Santa Eugênia Wind Complex in Bahia, Brazil. It is among the first...