Statkraft AS: Offent
Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2024
July 19, 2024 08:30 ET | Statkraft AS
Statkraft offentliggjør resultater for andre kvartal 2024 tirsdag 23. juli 2024 klokken 08.00. Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs...
Statkraft AS: Releas
Statkraft AS: Release of second quarter results 2024
July 19, 2024 08:30 ET | Statkraft AS
Statkraft discloses second quarter results for 2024 on Tuesday 23 July 2024 at 08:00 a.m. CEST. Material will be available on Statkraft’s website www.statkraft.com and Oslo Stock Exchange’s news...
Foto av Alcoa Lista
Statkraft og Alcoa inngår tre-årig kraftkontrakt for aluminiumsverket på Lista
July 05, 2024 08:24 ET | Statkraft AS
Statkraft og Alcoa Norway AS har undertegnet en tre-årig kraftavtale for leveranse til Alcoas aluminiumsverk på Lista i Farsund kommune. Kontrakten løper fra 1. januar 2025 og omfatter et samlet volum...
Bilde av Berry Burn vindpark
Statkraft spisser strategien for videre vekst
June 27, 2024 01:00 ET | Statkraft AS
Statkraft prioriterer vekst i kjernevirksomheten og justerer porteføljen gjennom utvalgte nedsalg. Statkraft vil prioritere investeringer i norsk vannkraft, markedsoperasjoner og vekst innen sol,...
Photo of Berry Burn wind park
Statkraft sharpens strategy for further growth
June 27, 2024 01:00 ET | Statkraft AS
Statkraft will prioritise growth of its core business and optimise its portfolio through selective divestments. The sharpened strategy will prioritise investments in Norwegian hydropower, market...
Bilde av Kristin Halvorsen
Statkraft AS: Endringer i styret
June 24, 2024 12:33 ET | Statkraft AS
Kristin Halvorsen er valgt inn i styret i Statkraft. Hun erstatter Marit Salte, som trer ut av styret etter eget ønske. Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning....
Photo of Kristin Halvorsen.
Statkraft AS: Changes in the Board of Directors
June 24, 2024 12:33 ET | Statkraft AS
Kristin Halvorsen has been elected to the Board of Directors in Statkraft. She replaces Marit Salte who has requested to step down from the Board. Kristin Halvorsen is the Director of the...
Statkraft AS – Velly
Statkraft AS – Vellykket utstedelse av NOK/SEK grønne obligasjonslån
June 04, 2024 08:00 ET | Statkraft AS
Statkraft har i dag plassert NOK- og SEK-denominerte senior grønne usikrede obligasjonslån under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) låneprogram. Transaksjonen var fordelt på tre transjer: SEK 750...
Statkraft AS – Succe
Statkraft AS – Successful placement of dual-currency green bonds
June 04, 2024 08:00 ET | Statkraft AS
Today, Statkraft has issued NOK-and SEK-denominated senior unsecured green bonds under its EMTN (Euro Medium Term Note) programme. The transaction was split into three tranches: SEK 750 million...
Statkraft AS – Conte
Statkraft AS – Contemplating dual-currency green bond issuance
June 03, 2024 02:00 ET | Statkraft AS
Statkraft AS, rated A/A- (stable/stable) by S&P and Fitch, has mandated Danske Bank, DNB, Handelsbanken, and SEB as Joint Lead Managers to arrange a Group Investor Call at 13:00 CEST on Monday 3rd...