Norsk Hydro: Hydro øker prisen midlertidig i tilbudsprosessen for Alumetal


Hydro øker tilbudsprisen midlertidig i den pågående tilbudsprosessen for 100 prosent av aksjene i Alumetal til PLN 82,00 per aksje. Den økte tilbudsprisen vil være gjeldende frem til og med 15. juni i år.

Hydro tilbyr PLN 82,00 per aksje i Alumetal til alle aksjonærer som tegner seg for salg av aksjer frem til og med kl. 23:59 den 15. juni 2023, herunder de aksjonærene som har tegnet seg for salg av aksjer før prisøkningen trer i kraft (med unntak for ca 32,7 prosent av aksjene eid av IPO30 UNIPESSOAL LDA som vil erverves av Hydro til PLN 78,69 per aksje). Fra og med 16. juni vil tilbudsprisen igjen bli redusert til den opprinnelige prisen på PLN 78,69 per aksje.  

Den midlertidige prisøkningen tar sikte på å belønne investorer som responderer tidlig i tilbudsprosessen, for å oppfylle Hydros forbehold om kjøp av minimum 50 prosent av aksjene i Alumetal.

Omkring 39 prosent av selskapets aksjer er allerede tegnet i tilbudsprosessen, inkludert aksjene som eies av to av medlemmene i Alumetals styre og alle medlemmene i Alumetals konsernledelse.

Hydros oppkjøp av Alumetal ble godkjent av Europakommisjonen uten forbehold tidlig i mai, og det er dermed ingen regulatoriske forbehold som hindrer gjennomføring av transaksjonen.

Tegninger for salg av aksjer i tilbudsprosessen aksepteres frem til 30. juni 2023.

Tidslinje for tilbudsprosessen

Oppstart tegningsperiode26. mai 2023
Økning av tilbudspris9. juni 2023
Siste dag for aksept av tegninger til økt tilbudspris15. juni 2023
Avslutning tegningsperiode30. juni 2023
Antatt dato for sluttføring av aksjetransaksjoner5. juli 2023
Antatt oppgjørsdato7. juli 2023


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com