Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. februar 2024

Oversikt over transaksjoner:

DatoAggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
15.11.23 129 489  64,55  8 358 049
16.11.23 249 179  63,75  15 884 364
17.11.23 99 613  64,86  6 461 308
20.11.23 45 000  65,03  2 926 530
21.11.23 45 000  64,52  2 903 265
Tidligere transaksjoner 9 158 336   
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 9 726 617  62,08  603 795 300


I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 24 823 495 egne aksjer, tilsvarende 1,22% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen
Head of Investor Relations
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com 

VedleggAttachments

NHY Share buyback  21 11 2023