Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. februar 2024

Oversikt over transaksjoner:

DatoAggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
22.11.23 100 000  63,57  6 356 810
23.11.23 100 000  64,99  6 499 480
24.11.23 74 977  64,99  4 873 055
27.11.23 129 826  64,78  8 410 466
28.11.23 175 006  64,24  11 241 738
Tidligere transaksjoner 9 726 617   
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 10 306 426  62,21  641 176 849


I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 25 403 304 egne aksjer, tilsvarende 1,24% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen
Head of Investor Relations
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com 

VedleggAttachments

NHY Share buyback  28 11 2023