Hydro fullfører salget til Glencore


Hydro har fullført transaksjonen på 1,11 milliarder USD for salg av 30 prosent eierandel i det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i bauksittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN), samt Vales eierandel på 40 prosent i MRN.

– Vi ser frem til å samarbeide med Glencore for å videreutvikle Alunorte. Glencore har bred industriell erfaring innen metaller og gruvedrift, noe som forsterker den betydelige fremgangen forretningsområdet vårt for bauksitt og alumina vårt har gjort for å redusere fotavtrykket fra aluminaproduksjonen. Dette gjør Hydro i stand til å styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim. 

Hydro og Glencore vil fortsette arbeidet med å redusere karbonutslippene fra Alunorte gjennom drivstoffbytteprosjektet som har som mål å erstatte tungolje med LNG, og elektrifisering av fyrkjeler. Dette vil bringe Alunorte til den første desilen på den globale karbonkurven allerede i 2025, og posisjonere Alunorte som en ledende leverandør av lavkarbonalumina. Partnerne er forpliktet til å fortsette utviklingen av sosiale prosjekter for å forbedre levekår i nærliggende områder.

– Denne transaksjonen er et viktig skritt for å levere på Hydros strategi. Alunorte er fortsatt en sentral strategisk ressurs for Hydro og er en viktig kilde til lavkarbonaluminaforsyning til våre aluminiumverk, sier Aasheim.

Samlet selskapsverdi for transaksjonen er 1,11 milliarder dollar, som ble justert med 244 millioner dollar for 30 prosent av Alunortes nettogjeld og avvik fra normalisert arbeidskapital per 30. juni 2023. Foretaksverdien og netto gjeld ekskluderer fjerningsforpliktelser på USD 40 millioner på 30 prosent basis. Partene er enige om en prisjustering som skal betales av Hydro etter sluttføring basert på Alunortes økonomiske resultater over en periode på 21 måneder fra 30. juni 2023, og Hydro forventer her å betale det fulle beløpet, som har et tak på 55 millioner dollar, i første kvartal 2024.

Alunorte vil fortsatt være datterselskap av Hydro og inngå i konsernregnskapet. Transaksjonen vil ikke medføre ny måling av eiendeler eller forpliktelser eller regnskapsføring av gevinst eller tap knyttet til transaksjonen.

Etter salget er Hydro fortsatt største aksjonær i Alunorte med 62 prosent eierskap. Glencore eier 30 prosent av Alunorte, mens de resterende fire minoritetsaksjonærene til sammen eier 8 prosent.

Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com
+47 91708918

Mediekontakt:
Halvor Molland
Halvor.Molland@hydro.com
+47 92979797